Skapa konto

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.
När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Skapa konto med BankID

Klicka på knappen nedan för att påbörja ditt konto med hjälp av BankID.
I nästa steg behöver du uppge och verifiera din e-postadress för att slutföra ditt konto.

Skapa konto med BankID

Skapa konto

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.
När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Skriv det önskade lösenordet två gånger. Lösenordet måste bestå av minst åtta (8) tecken.


INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter:

Vi behöver uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig/er eller den förening/organisation du/ni företräder för eventuella kompletteringar av din/er ansökan, information om beslut och uppföljning av beslutet, samt för att kunna betala ut beslutat bidrag.

Personuppgifterna används inte för direktmarknadsföring, automatiserat beslutsfattande, profilering eller flytt av personuppgifter.

Uppgifterna används av handläggande personal i Sparbanksstiftelsen. Marknadspersonal i Tjustbygdens Sparbank får också tillgång till uppgifterna.

Du/ni har rätt att när som helst få utdrag om information som vi har och få felaktiga uppgifter rättade. Vi har uppgifterna under längst 10 år innan de gallras. Vill du/ni bli raderad ur systemen innan dess förutsätter det att beviljat bidrag (bidragsbeslutet) är slutrapporterat. För att säkerställa att begäran kommer från den registrerade behöver vi godkänd legitimation.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Tjustbygdens Sparbank kan komma att publicera namnen på de sökande som fått bifall på sin ansökan med, beviljat belopp och ändamål. Med syftet att berätta för allmänheten hur de bidrar till att utveckla orten.

Genom att acceptera villkoren på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Du/ni har alltid rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.